Voan kiếng mỏng
Phụ Liệu May Mặc TixTak

Voan kiếng mỏng

Regular price 80.000₫ 80.000₫ Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Vải không dệt
Chất liệu : 100% ES Fiber
Khổ : 1.27x1m / 50x39inch