Vải voan kiếng
Phụ Liệu May Mặc TixTak

Vải voan kiếng

Regular price 90.000₫ 90.000₫ Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Nhãn hiệu :  PlumHOME
Vải không dệt
Chất liệu : 100% ES Fiber