Vải voan kiếng
Phụ Liệu May Mặc TixTak

Vải voan kiếng

Regular price 60.000₫ 60.000₫ Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Vải không dệt
Khổ vải : 1.27x1m/50x39inch
Chất liệu : 100% ES Fiber