Vải khúc A4 làm túi Handmade
Vải khúc A4 làm túi Handmade
Vải khúc A4 làm túi Handmade
Vải khúc A4 làm túi Handmade
Vải khúc A4 làm túi Handmade
Vải khúc A4 làm túi Handmade
Vải khúc A4 làm túi Handmade
Vải khúc A4 làm túi Handmade
Vải khúc A4 làm túi Handmade
Vải khúc A4 làm túi Handmade
Phụ Liệu May Mặc TixTak

Vải khúc A4 làm túi Handmade

Regular price 130.000₫ 130.000₫ Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Vải không dệt
Chất liệu : Polyester / Acrylic
Kích thước : 21*29 cm