Vải khúc 100% Cotton Sọc
Vải khúc 100% Cotton Sọc
Vải khúc 100% Cotton Sọc
Vải khúc 100% Cotton Sọc
Vải khúc 100% Cotton Sọc
Vải khúc 100% Cotton Sọc
Vải khúc 100% Cotton Sọc
Vải khúc 100% Cotton Sọc
Vải khúc 100% Cotton Sọc
Vải khúc 100% Cotton Sọc
Vải khúc 100% Cotton Sọc
Phụ Liệu May Mặc TixTak

Vải khúc 100% Cotton Sọc

Regular price 3₫ 230.000₫ Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Vải dệt

Kích thước : 50X145cm
Chất liệu : 100% Cotton