Vải không thấm nước may dù, áo mưa
Vải không thấm nước may dù, áo mưa
Vải không thấm nước may dù, áo mưa
Vải không thấm nước may dù, áo mưa
Vải không thấm nước may dù, áo mưa
Vải không thấm nước may dù, áo mưa
Vải không thấm nước may dù, áo mưa
Vải không thấm nước may dù, áo mưa
Vải không thấm nước may dù, áo mưa
Vải không thấm nước may dù, áo mưa
Vải không thấm nước may dù, áo mưa
Vải không thấm nước may dù, áo mưa
Vải không thấm nước may dù, áo mưa
Vải không thấm nước may dù, áo mưa
Vải không thấm nước may dù, áo mưa
Vải không thấm nước may dù, áo mưa
Phụ Liệu May Mặc TixTak

Vải không thấm nước may dù, áo mưa

Regular price 200.000₫ 270.000₫ Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Vải dệt
Chất liệu : 100% Polyester
Khổ : 145cm