Vải khổ A4 làm túi, ví handmade
Vải khổ A4 làm túi, ví handmade
Vải khổ A4 làm túi, ví handmade
Vải khổ A4 làm túi, ví handmade
Vải khổ A4 làm túi, ví handmade
Vải khổ A4 làm túi, ví handmade
Vải khổ A4 làm túi, ví handmade
Vải khổ A4 làm túi, ví handmade
Vải khổ A4 làm túi, ví handmade
Vải khổ A4 làm túi, ví handmade
Vải khổ A4 làm túi, ví handmade
Vải khổ A4 làm túi, ví handmade
Phụ Liệu May Mặc TixTak

Vải khổ A4 làm túi, ví handmade

Regular price 70.000₫ 70.000₫ Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Vải không dệt
Chất liệu :  Polyester / Acrylic
Pattern: Embossed
Khổ : 21cm