Thước thơ may cong 8 kiểu
Thước thơ may cong 8 kiểu
Thước thơ may cong 8 kiểu
Thước thơ may cong 8 kiểu
Thước thơ may cong 8 kiểu
Thước thơ may cong 8 kiểu
Thước thơ may cong 8 kiểu
Thước thơ may cong 8 kiểu
Thước thơ may cong 8 kiểu
Phụ Liệu May Mặc TixTak

Thước thơ may cong 8 kiểu

Regular price 70.000₫ 115.000₫ Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Nhãn hiệu : Hicello
Công dụng : Đo, hỗ trợ vẽ đường cong nách, cổ, các đường cong khác
Chất liệu : Nhựa