Lụa & satin 16 màu 100cm*150cm
Lụa & satin 16 màu 100cm*150cm
Lụa & satin 16 màu 100cm*150cm
Lụa & satin 16 màu 100cm*150cm
Lụa & satin 16 màu 100cm*150cm
Lụa & satin 16 màu 100cm*150cm
Lụa & satin 16 màu 100cm*150cm
Lụa & satin 16 màu 100cm*150cm
Lụa & satin 16 màu 100cm*150cm
Lụa & satin 16 màu 100cm*150cm
Lụa & satin 16 màu 100cm*150cm
Lụa & satin 16 màu 100cm*150cm
Lụa & satin 16 màu 100cm*150cm
Lụa & satin 16 màu 100cm*150cm
Lụa & satin 16 màu 100cm*150cm
Lụa & satin 16 màu 100cm*150cm
Lụa & satin 16 màu 100cm*150cm
Phụ Liệu May Mặc TixTak

Lụa & satin 16 màu 100cm*150cm

Regular price 6₫ 100.000₫ Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Nhãn hiệu : SilkSouth
Vải dệt
Chất liệu : 100% Rayon
Khổ : 150cm