Kim ghim vải 200 cái (100 cái / hộp ) đầu tròn AA7659-1 đủ màu
Kim ghim vải 200 cái (100 cái / hộp ) đầu tròn AA7659-1 đủ màu
Kim ghim vải 200 cái (100 cái / hộp ) đầu tròn AA7659-1 đủ màu
Kim ghim vải 200 cái (100 cái / hộp ) đầu tròn AA7659-1 đủ màu
Kim ghim vải 200 cái (100 cái / hộp ) đầu tròn AA7659-1 đủ màu
Kim ghim vải 200 cái (100 cái / hộp ) đầu tròn AA7659-1 đủ màu
Phụ Liệu May Mặc TixTak

Kim ghim vải 200 cái (100 cái / hộp ) đầu tròn AA7659-1 đủ màu

Regular price 90.000₫ 90.000₫ Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Nhãn hiệu : OZXHIXU
Chất liệu : thép không rỉ