Đầu bọc bảo vệ ngón tay 3X khi may, thêu
Đầu bọc bảo vệ ngón tay 3X khi may, thêu
Đầu bọc bảo vệ ngón tay 3X khi may, thêu
Đầu bọc bảo vệ ngón tay 3X khi may, thêu
Đầu bọc bảo vệ ngón tay 3X khi may, thêu
Phụ Liệu May Mặc TixTak

Đầu bọc bảo vệ ngón tay 3X khi may, thêu

Regular price 50.000₫ 50.000₫ Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Chất liệu : kim loại

Dùng để bọc bảo vệ ngón tay khỏi kim đâm