Chỉ Polyester Microfiber 0.8mm DIY
Chỉ Polyester Microfiber 0.8mm DIY
Chỉ Polyester Microfiber 0.8mm DIY
Chỉ Polyester Microfiber 0.8mm DIY
Chỉ Polyester Microfiber 0.8mm DIY
Chỉ Polyester Microfiber 0.8mm DIY
Chỉ Polyester Microfiber 0.8mm DIY
Chỉ Polyester Microfiber 0.8mm DIY
Chỉ Polyester Microfiber 0.8mm DIY
Phụ Liệu May Mặc TixTak

Chỉ Polyester Microfiber 0.8mm DIY

Regular price 150.000₫ 5₫ Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Nhãn hiệu : Mayitr
Trọng lượng (g/ball): 0.04 KG
Công dụng : May
Chất liệu : 100% Polyester