Chỉ may chất lượng cao Durable 240 Meters 1mm 150D dùng cho đồ handmade
Chỉ may chất lượng cao Durable 240 Meters 1mm 150D dùng cho đồ handmade
Chỉ may chất lượng cao Durable 240 Meters 1mm 150D dùng cho đồ handmade
Chỉ may chất lượng cao Durable 240 Meters 1mm 150D dùng cho đồ handmade
Chỉ may chất lượng cao Durable 240 Meters 1mm 150D dùng cho đồ handmade
Chỉ may chất lượng cao Durable 240 Meters 1mm 150D dùng cho đồ handmade
Phụ Liệu May Mặc TixTak

Chỉ may chất lượng cao Durable 240 Meters 1mm 150D dùng cho đồ handmade

Regular price 150.000₫ 7₫ Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Yarn Type: Filament
Sử dụng : May thêu, móc
Chất liệu : Rayon / Nylon