Bộ kit thêu hoạt hình cho người mới bắt đầu
Bộ kit thêu hoạt hình cho người mới bắt đầu
Bộ kit thêu hoạt hình cho người mới bắt đầu
Bộ kit thêu hoạt hình cho người mới bắt đầu
Bộ kit thêu hoạt hình cho người mới bắt đầu
Bộ kit thêu hoạt hình cho người mới bắt đầu
Bộ kit thêu hoạt hình cho người mới bắt đầu
Bộ kit thêu hoạt hình cho người mới bắt đầu
Bộ kit thêu hoạt hình cho người mới bắt đầu
Bộ kit thêu hoạt hình cho người mới bắt đầu
Bộ kit thêu hoạt hình cho người mới bắt đầu
Bộ kit thêu hoạt hình cho người mới bắt đầu
Bộ kit thêu hoạt hình cho người mới bắt đầu
Bộ kit thêu hoạt hình cho người mới bắt đầu
Bộ kit thêu hoạt hình cho người mới bắt đầu
Bộ kit thêu hoạt hình cho người mới bắt đầu
Bộ kit thêu hoạt hình cho người mới bắt đầu
Bộ kit thêu hoạt hình cho người mới bắt đầu
Bộ kit thêu hoạt hình cho người mới bắt đầu
Phụ Liệu May Mặc TixTak

Bộ kit thêu hoạt hình cho người mới bắt đầu

Regular price 150.000₫ 6₫ Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Chất liệu :  Sợi gai
Họa tiết : hoạt hình
Phong cách : hiện đại

Embroidery Method: Disordered Needlework
Canvas Packing Method: Folded
Frame: Yes
External Packaging: Paper Bag