Bộ 84 cuộn chỉ thêu Polyester 1000M
Bộ 84 cuộn chỉ thêu Polyester 1000M
Bộ 84 cuộn chỉ thêu Polyester 1000M
Bộ 84 cuộn chỉ thêu Polyester 1000M
Bộ 84 cuộn chỉ thêu Polyester 1000M
Bộ 84 cuộn chỉ thêu Polyester 1000M
Bộ 84 cuộn chỉ thêu Polyester 1000M
Bộ 84 cuộn chỉ thêu Polyester 1000M
Bộ 84 cuộn chỉ thêu Polyester 1000M
Bộ 84 cuộn chỉ thêu Polyester 1000M
Bộ 84 cuộn chỉ thêu Polyester 1000M
Bộ 84 cuộn chỉ thêu Polyester 1000M
Bộ 84 cuộn chỉ thêu Polyester 1000M
Bộ 84 cuộn chỉ thêu Polyester 1000M
Bộ 84 cuộn chỉ thêu Polyester 1000M
Bộ 84 cuộn chỉ thêu Polyester 1000M
Bộ 84 cuộn chỉ thêu Polyester 1000M
Bộ 84 cuộn chỉ thêu Polyester 1000M
Bộ 84 cuộn chỉ thêu Polyester 1000M
Bộ 84 cuộn chỉ thêu Polyester 1000M
Bộ 84 cuộn chỉ thêu Polyester 1000M
Bộ 84 cuộn chỉ thêu Polyester 1000M
Phụ Liệu May Mặc TixTak

Bộ 84 cuộn chỉ thêu Polyester 1000M

Regular price 250.000₫ 3.172.000₫ Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Nhãn hiệu : sanbest
Trọng lượng (g/ball): 40g
Chất liệu : 100% Polyester
Technics: Mercerized
Sử dụng cho : Thêu
Model Number: 120D/2