5 khúc vải 25x25cm
Phụ Liệu May Mặc TixTak

5 khúc vải 25x25cm

Regular price 60.000₫ 60.000₫ Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Chiều rộng : 25cm
Style: dobby
Chất liệu : Cotton