2 cuộn 10m Băng viền 2 mặt 20mm
2 cuộn 10m Băng viền 2 mặt 20mm
2 cuộn 10m Băng viền 2 mặt 20mm
2 cuộn 10m Băng viền 2 mặt 20mm
2 cuộn 10m Băng viền 2 mặt 20mm
2 cuộn 10m Băng viền 2 mặt 20mm
2 cuộn 10m Băng viền 2 mặt 20mm
2 cuộn 10m Băng viền 2 mặt 20mm
Phụ Liệu May Mặc TixTak

2 cuộn 10m Băng viền 2 mặt 20mm

Regular price 100.000₫ 100.000₫ Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Nhãn hiệu : MULTIONS
Vải dệt
Băng viền keo dựng
Màu : white&black
Đóng gói 2 cuộn
Dài : 10m
Size: 20mm