10 đầu khóa kéo 5# kim loại
10 đầu khóa kéo 5# kim loại
10 đầu khóa kéo 5# kim loại
10 đầu khóa kéo 5# kim loại
10 đầu khóa kéo 5# kim loại
10 đầu khóa kéo 5# kim loại
Phụ Liệu May Mặc TixTak

10 đầu khóa kéo 5# kim loại

Regular price 170.000₫ 170.000₫ Unit price per
Shipping calculated at checkout.

Kiểu dây kéo: Close-End
Chất liệu : Hợp kim kẽm